Darmowy materiał do usprawniania realizacji głoski [r]. W zestawie znajdziesz: – dużą ilustrację z farmerem Gerwazym, – planszę z materiałem wyrazowym zawierającym głoskę [r] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie.