Karta pracy do utrwalania głoski K we wszystkich pozycjach w wyrazie: nagłosie, śródgłosie i wygłosie.