Pakiet materiałów przeznaczony do terapii logopedycznej. Zawiera karty pracy do ćwiczeń ogólnorozwojowych i artykulacyjnych.