Karta pracy przedstawia buźki, które należy połączyć w pary. A więc połącz w pary buźki z takimi samymi uśmiechami.