Popularne karty pracy typu "uszereguj od najmniejszego do największego, bądź odwrotnie. Karty przedstawiają dwa typy obrazków, dynie i duszki. Obrazki różnią się wielkością.