mgr Agnieszka Stefaniak-Szołyga
Logopeda
Warszawa (Wilanów)

mgr Agnieszka Stefaniak-Szołyga

Logopeda Warszawa (Wilanów)

Z cyklu: Kim jestem? ;) 


Nazywam się Agnieszka Stefaniak-Szołyga.
Jestem logopedą, pedagogiem specjalnym i przedszkolnym, oligofrenopedagogiem i doktorantką Uniwersytetu Warszawskiego. Na co dzień pracuję z dziećmi i studentami. Z powołania! Na zawsze!

Uczestniczę w wielu kursach kwalifikacyjnych z zakresu zaburzeń mowy, całościowych zaburzeń rozwoju i zespołów genetycznych.

Prowadzę zajęcia terapeutyczne, podczas których najważniejsze jest podejście oparte na relacji z dzieckiem. Mam doświadczenie pracy z małymi dziećmi. Cechuje mnie podejście integracyjno- holistyczne do małego człowieka. Podążam za potrzebami dzieci i jestem ich wiernym słuchaczem.

Moja działalność terapeutyczna opiera się wyłącznie poprzez stworzoną więź z dzieckiem i zabawę, w której dziecko czuje się bezpiecznie i może zawsze swobodnie wyrazić siebie.

Jestem członkiem Play Therapy International. Ukończyłam specjalistyczne międzynarodowe szkolenie Play Therapy i jestem jednym z kilkunastu praktyków tej metody w Polsce.

http://playtherapy.org/

Zajmuję się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z zaburzeniami rozwoju i mowy (m.in. opoźniony rozwój mowy, zaburzenia artykulacyjne, niepełnosprawność intelektualna, całościowe zaburzenia rozwojowe, autyzm, zespoły genetyczne), wspomaganiem procesu edukacji i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzeniem warsztatów oraz konsultacji dla specjalistów i rodziców.

Wybrane szkolenia i warsztaty:

- Interwencja Kryzysowa

-Play Therapy International – szkolenie międzynarodowe (Terapia przez zabawę)

- Kinesiotaping w logopedii

-Dziewczyny w spectrum autyzmu
-Opóźniony rozwój mowy- rozwiązania praktyczne
-Oswojenie ma znaczenie – terapia karmienia od podstaw
-Żucie wyzwaniem logopedy – zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia
-Zajrzeć do wnętrza mózgu – neuronauka w badaniach rozwojowych
-Rozwój procesów integracji sensoryczno-motorycznej niemowląt i małych dzieci z zespołem Downa – wskazania do usprawniania oraz zabawy terapeutycznej
-Procesy samoregulacji niemowląt. Aspekt sensoryczny w rozwoju dziecka do 1 roku życia
-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -od teorii do praktyki
-Afazja rozwojowa –droga przez diagnozę, terapię i edukację ku wyrównaniu szans Stowarzyszenie Razem Rozkodujmy Afazję
-Alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji (AAC) w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością sprzężoną
-Obudzić sens życia -profilaktyka samobójstw dzieci i młodzieży
-Growth Through Play System-praca z dzieckiem autystycznym w Systemie Rozwoju Poprzez Zabawę
-Neuroflow–Trening słuchowy
-Zespół Aspergera
-NVC–porozumienie bez przemocy
-Ostrożnie dziecko/Fundacja Dzieci Dają Siłę
-Trening Umiejętności Społecznych
-Terapia manualna w pracy logopedy
-Original Play–zabawa pierwotna
-Developing Life Skills in Young People Through Theatre/Paryż
-Test rozwoju językowego. Fonologiczne i terapia dysleksji u dzieci z deficytem fonologicznym
-Kurs doskonalący -Odkrycie dziecka według Marii Montessorii
-Zaburzenia akomodacji wzroku u dzieci rozpoczynających naukę w szkole
-Praca z osobami z Zespołem Downa
-Kurs kwalifikacyjny -Oligofrenopedagogika
-Pomoc małemu dziecku niewidomemu/słabowidzącemu z niepełnosprawnościąsprzężoną w adaptacji do środowiska przedszkolnego
-CMC (Children Massaging Children)= 4 x D (Dzieci Dzieciom Dar Dotyku)
-The VML Method
-Zaburzenia lękowe u dzieci
-Jak dziecko z ZA może odbierać świat
-Trudne zachowania u osób z autyzmem
-Podstawowe zagadnienia diagnozy i terapii autyzmu oraz zespołu Aspergera
-Metody pracy z przewlekle chorym dzieckiem i jego rodziną
-Wykorzystanie ACC ( komunikacja alternatywna) w pracy z dzieckiem z zaburzeniami mowy podczas zajęć indywidualnych i grupowych
-Zastosowanie metody V. Sherborne do pracy z dziećmi
-Diagnoza i terapia dysfagii

Kontakt: 600 923 353


Adresy
Agnieszka Stefaniak-Szołyga
Syta 120 | 2
02-975 Warszawa | Wilanów
Polska, Mazowieckie
600923353
Kids Care
Syta 120 | 2
02-991 Warszawa | Wilanów
Polska, Mazowieckie
600923353
Kids Care by Agnieszka Stefaniak Szołyga
Syta 120 | 2,5a,8
02-975 Warszawa | Wilanów
Polska, Mazowieckie
600923353

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;

Uniwersytet Warszawski

      Lista ukończonych szkół wyższych
    • 2011 - Akademia Pedagogiki Specjalnej

      Logopedia i pedagogika specjalna