mgr Ewa Nanowska
Logopeda
Gdańsk, Jasień

mgr Ewa Nanowska

Logopeda Gdańsk, Jasień

Zapraszam do współpracy szczególnie w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń płynności mowy u dzieci. 


Jestem magistrem logopedii, specjalistą wczesnej interwencji logopedycznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach edukacyjnych, fundacji wspierania rozwoju i podczas turnusów terapeutycznych pracując z dziećmi z zaburzeniami mowy i komunikacji, zaburzeniami rozwoju (autyzm) i niepełnosprawnością intelektualną. 


Adresy
Centrum Terapii Logofala
Lawendowe Wzgórze 14 | 11
80-175 Gdańsk | Jasień
Polska, Pomorskie
516060139

Zakres usług
Nazwa usługi Cena
Konsultacja logopedyczna od 120,00 zł
Terapia logopedyczna od 90,00 zł
Konsultacja logopedyczna on-line od 90,00 zł

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku logopedia spec. wczesnej interwencji logopedycznej. W latach 2015-2017 byłam przewodniczącą Naukowego Koła Logopedów Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie organizowałam m.in. warsztaty dla dzieci i rodziców, spotkania dla studentów, wydarzenia popularnonaukowe i konsultacje logopedyczne. Od tamtego czasu nieustannie poszerzam swoje kwalifikacje biorąc udział w wielu szkoleniach i konferencjach naukowych.

   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2018 - Uniwersytet Gdański

   logopedia, wczesna interwencja logopedyczna

  Lista odbytych szkoleń
  Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
  Stymulacja traktu ustno-twarzowego
  Prowadzący - Małgorzata Gawryl
  2020
  Diagnoza zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie
  Prowadzący - Jolanta Panasiuk
  2020
  Terapia jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  Prowadzący - Aleksandra Boroń
  2020
  ASD - pierwsze spotkania terapeutyczne z małym dzieckiem
  Prowadzący - Joanna Wójtowicz-Pałasz
  2019
  Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia
  Prowadzący - Ewa Grzelak
  2019
  Diagnoza i terapia jąkania u dzieci w wieku 2,5-10 lat
  Prowadzący - Aleksandra Boroń
  2019
  Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną - stopień I
  Prowadzący - Mieczysław Chęciek
  2018
  Palin PCI - terapia interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do 7 lat. Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym.
  Prowadzący - Katarzyna Węsierska
  2017
  Stymulacja procesów myślenia
  Prowadzący - Marta Korendo
  2016
  Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych
  Prowadzący - Marta Korendo
  2016
  Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
  Prowadzący - Zdzisława Orłowska-Popek
  2016
  Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
  Prowadzący - Zdzisława Orłowska-Popek
  2016
  Terapia jąkania dzieci w wieku szkolnym
  Prowadzący - Katarzyna Węsierska
  2015