Julia Nowińska
Logopeda, Neurologopeda
Grudziądz

Julia Nowińska

Logopeda, Neurologopeda Grudziądz

Logopeda, Diagnosta i Terapeuta Integracji Sensorycznej (II st.), pedagog, terapeuta ręki (II st.), trener EEG Biofeedback i Treningu Umiejętności Społecznych

- diagnostyka i terapia logopedyczna dzieci (od urodzenia), młodzieży i dorosłych;

- diagnoza i terapia zaburzeń Integracji Sensorycznej (SI);

- terapia w zaburzeniach neurologicznych i neurodegeneracyjnych;

- terapia dyslalii (wad wymowy);

- diagnoza w kierunku wczesnego wykrywania zaburzeń rozwoju dziecka;

- terapia osób dorosłych;

- terapia osób z autyzmem;

- ocena funkcji ssania u niemowląt;

- diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu;

- AAC;

- kinesiotaping logopedyczny i stomatologiczny;

- rehabilitacja i oklejenia w przypadkach klinicznych:

- niedowładu mięśni twarzy,

- porażenia mięśni twarzy,

- niestabilności stawu skroniowo-żuchwowego,

- dysfagii,

- bruksizmu,

- ślinienia;

- integracja odruchów ustno-twarzowych;

- masaż logopedyczny;

- terapia dzieci i młodzieżyp z uszkodzeniami OUN;

- terapia wybiórczości pokarmowej;

- ocena narządów artykulacyjnych, ocena wędzidełka;

- terapia alalii, opóźnionego rozwoju mowy, SLI;

- terapia afazji;

- terapia jąkania;

- terapia dzieci z zespołami wad genetycznych;

- terapia karmienia;

- terapia dysfagii (zaburzeń połykania);

- terapia nadmiernego ślinienia się;

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

- terapia ręki;

- ocena ryzyka dysleksji;

- zastosowanie neuroedukacji;


Adresy
Prywatny Gabinet Terapeutyczny Julia Nowińska
Trasa Dworcowa 49 | gabinet nr 45 (III piętro)
86-300 Grudziądz
Polska, Kujawsko-Pomorskie
726950034
Logopeda.pl

Usługi mobilne
  • Grudziądz

Zakres usług
Nazwa usługi Cena
Konsultacja od 120,00 zł
terapia 55 minut od 100,00 zł
terapia 30 minut od 60,00 zł

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

      Lista ukończonych szkół wyższych
    • 2012 - Uniwersytet Gdański

      Logopedia