mgr Małgorzata Szeszel
Logopeda, Neurologopeda
Białystok, Osiedle Młodych

mgr Małgorzata Szeszel

Logopeda, Neurologopeda Białystok, Osiedle Młodych

Wszystko co cenne wymaga czasu.

Serdecznie zapraszam na konsultacje  i terapię. Jestem neurologopedą, oligofrenopedagogiem, terapeutą treningu słuchowego prof. A. A. Tomatisa oraz terapeutą komunikacji AAC. Zajmuję się terapią dzieci z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, autyzmem, zespołem Aspergera, Zespołem Downa, oraz diagnozą i terapią różnych postaci zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Zajmuję się rehabilitacją osób, które utraciły mowę w wyniku dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego oraz obwodowego układu nerwowego (afazja, dyzartria i inne). Jestem konsultantem terapii Tomatisa, prowadzę diagnozy i terapię logopedyczną, komunikację AAC, diagnozy i terapię metodą Tomatisa, diagnozy audiologiczne. Zajmuję się centralnym przetwarzaniem słuchowym oraz terapią taktylną . 

Organizuję grupowe zajęcia rozwijające kompetencje komunikacyjne i rozwój motoryczny dzieci oraz warsztaty dla rodziców i specjalistów.Adresy
LogoTom Gabinet Terapeutyczny Małgorzata Szeszel
Władysława Reymonta 1A
15-717 Białystok | Młodych
Polska, Podlaskie
573127337
Logopeda.pl
LogoTom Gabinet Terapeutyczny Małgorzata Szeszel
Władysława Reymonta 1A | 36 A
15-717 Białystok | Młodych
Polska, Podlaskie
Logopeda.pl

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.