mgr Natalia Baranowska
Logopeda, Neurologopeda
Wejherowo

mgr Natalia Baranowska

Logopeda, Neurologopeda Wejherowo

mgr Natalia Baranowska - logopeda, neurologopeda kliniczny, pedagog

Prowadzę terapię na terenie trójmiasta i okolic.

Logopedia jest moją pasją, stale dokształcam się w tym kierunku, co sprawia mi ogromną przyjemność. 

Na codzień pracuję jako logopeda w szkole integracyjnej, głównie z dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poza pracą prowadzę prywatną praktykę logopedyczną z osobami w różnym wieku z różnymi zaburzeniami mowy. W pracy wykorzystuję różne metody, dostosowane do potrzeb, rodzaju zaburzenia i wieku pacjenta, często łączę metody w sposób niekonwencjonalny np. PCS do terapii osób z afazją.

Praktykę odbywałam w szkołach, poradni pedagogicznej oraz na oddziale neurologicznym z pododdziałem udarowym w Wejherowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam prowadząc diagnostykę i terapię zaburzeń mowy u dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności w szkole integracyjnej. 

Specjalizuję się głównie w pracy logopedycznej z dziećmi z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym, oraz w pracy z osobami po udarze.

Prowadzę również terapię dzieci z podstawowymi zaburzeniami mowy takimi jak: seplenienie (sygmatyzm), rotacyzm (nieprawidłowa wymowa głoski [r]), dyslalia wieloraka (nieprawidłowa wymowa wielu głosek).


Usługi mobilne
 • Wejherowo

Zakres usług
Nazwa usługi Cena
Diagnoza logopedyczna od 110,00 zł
Zajęcia logopedyczne (45min) od 70,00 zł
Zajęcia neurologopedyczne (dla osób po incydentach neurologicznych, 45min) od 120,00 zł

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

Ukończyłam:

Studia I stopnia z zakresu Pedagogiki i Logopedii ogólnej na Uniwersytecie Gdańskim

Studia II stopnia z zakresu Logopedii klinicznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Studia podyplomowe z zakresu Neurologopedii na uniwersytecie Gdańskim


Ponadto ukończyłam wiele kursów specjalistycznych obejmujących zagadnienia:

praca z pacjentem po udarze, podstawy rehabilitacji, terapia dysfagii, sensoryka, praca z pacjentem po frenotomii (zabieg podcinania wędzidełka), terapia sygmatyzmu, rotacyzmu i dyslalii wielorakiej, terapia miofunkcjonalna, komunikacja alternatywna AAC (pracuję głownie na PCS-ach), terapia dzieci ze spektrum autyzmu. 

   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2021 - Uniwersytet Gdański

   Neorologopedia

  • 2020 - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

   Logopedia z modułem logopedii klinicznej

  • 2018 - Uniwersytet Gdański

   Pedagogika wczesnej edukacjii ze specjalnością logopedyczną