mgr Sandra Bauer
Logopeda, Neurologopeda
Lublin

mgr Sandra Bauer

Logopeda, Neurologopeda Lublin

Umiejętność indywidualnego podejścia do pacjenta z interdyscyplinarnym spojrzeniem jest nieodłącznym elementem moich działań. Zawsze patrzę na dany przypadek całościowo, współpracuje w innymi specjalistami.


Najbliższe moim zawodowym działaniom są:

-wczesna interwencja logopedyczna (noworodki, niemowlaki),

-opóźniony rozwój mowy, SLI,

-wady wymowy,

-trudności w karmieniu dzieci,

-afazja, dysfazja.


Prywatnie moje życie związane jest ze wspinaczką sportową i skalną od 2001 roku. Poza trenowaniem i wyjazdami w skały sędziuję polskie i międzynarodowe zawody.


Adresy
ACS Audika
Tomasza Zana 41
20-601 Lublin
Polska, Lubelskie
814652555
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
Profesora Antoniego Gębali 6
20-093 Lublin
Polska, lubelskie

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

Ukończyłam Logopedię oraz Neurologopedię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Staram się też regularnie uczestniczyć w interesujących mnie szkoleniach i kursach, które aktualizują  moją wiedzę i pomagają podnosić kwalifikacje zawodowe.

   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2018 - Wyższa Szkoła Humanitas

   Przygotowanie pedagogiczne

  • 2018 - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

   Neurologopedia

  • 2015 - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

   Logopedia

  • 2015 - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

   Kulturoznawstwo

  • 2009 - Uniwersytet Paisii Hilendarski w Smolyan, Bułgaria

   Filologia słowiańska

  • 2008 - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

   Fililogia słowiańska

  Lista odbytych szkoleń
  Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
  Opieka neurologopedyczna po wypisie dziecka urodzonego przedwcześnie.
  Prowadzący - Marta Karwot-Pięta
  2022
  Pediatric Feeding Disorders w praktyce logopedy - strategie diagnostyczno-terapeutyczne.
  Prowadzący - Aleksandra Kaczyńska, Marcelina Przęździek
  2022
  Jedzenie doustne wyzwaniem dla dzieci karmionych alternatywnie. Jak rozwijać naukę jedzenia doustnego u dzieci karmionych przez sondę i PEG. Warsztat praktyczny.
  Prowadzący - mgr Marcelina Przęździek
  2022
  Diagnostyka i terapia zaburzeń w obrębie nerwu błędnego.
  Prowadzący - dr n. med. Janusz Kocjan
  2020
  Logopedia a trudności w jedzeniu u dzieci.
  Prowadzący - mgr Magdalena Budkowska
  2020
  Pierwsze kroki ACC, czyli co, czym, jak i dla kogo?
  Prowadzący - mgr Anna Boniakowska
  2019
  Diagnostyka i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy.
  Prowadzący - dr n. med. Andrzej Senderski
  2019
  Diagnoza dysfagii w praktyce logopedy.
  Prowadzący - dr Marta Zawichrowska
  2019
  Zachowania trudne w praktyce logopedy - narzędzia i metody pracy.
  Prowadzący - mgr Magdalena Bury-Kamińska
  2019
  Zaburzenia ze spektrum autyzmu czy SLI? Diagnoza różnicowa.
  Prowadzący - mgr Paulina Tarkowska
  2019
  Mózgowe porażenie dziecięce w praktyce logopedy.
  Prowadzący - mgr Marcelina Przeździęk
  2019
  Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym.
  Prowadzący - Marta Baj-Lieder
  2017
  Terapia sygmatyzmu międzyzębowego.
  Prowadzący - mgr Anna Balewska
  2017
  Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej.
  Prowadzący - dr hab. Dorota Pluta-Wojciechowska
  2017
  Metody pracy terapeutycznej z dzieckiem ze spektrum autyzmu - diagnoza i terapia.
  Prowadzący - mgr Ewelina Podlaszewska
  2017
  Podstawy ortodoncji dla logopedów. Praktyczne umiejętności oceny warunków zgryzowych.
  Prowadzący - dr Monika Łuszczuk
  2017
  Karta Oceny Logopedycznej Dziecka - uprawnienia do wykonywania testu.
  Prowadzący - dr Joanna Gruba
  2017