Pomocy do terapii percepcji słuchowej. Do wykorzystania w terapii APD lub do usprawniania funkcji słuchowych, pamięci werbalnej oraz rozumienia ze słuchu. Pomoc bardzo prosta. Zadaniem dziecka/dorosłego jest wysłuchanie podanego przez logopedę opisu i wskazanie odpowiedniej ilustracji ( ilustracje odsłaniamy po wypowiedzeniu zdania tak aby ominąć pomoc analizatora wzrokowego - chyba, że chcemy korzystać z jego pomocy). Do wyboru 4 BARDZO PODOBNE ZDJĘCIA. np. Dziewczynka ma balona. Dziewczynka ma balony. Dziewczynki mają balony. Dziewczynka nie ma balona. 12 sytuacji korzystać można mieszając też zdjęcia i pytając np. Wskaż chłopca w niebieskiej czapce. itd.