Wytnij piłki, nakładając je, zakrywaj sylaby, a następnie powtarzaj je w kolejności. Połącz fokę z każdą piłką, odczytaj powstałe wyrazy.